Additional Information

Site Information

 Loading... Please wait...

Ethiopia 2015 Focus Word

Focus Word 2015 - "Water"

Oromo: bishaan (bee-shaan)
Amhara: wuha (woo-ha)
Somali: biyo (bee-yo)
Tigray: mai (my)